TH EN
A A A

ไต้หวันพบสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐฯ

19 สิงหาคม 2554    4813 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน (DOH) แจ้งว่า ตรวจพบยา ractopamine ซี่งเป็นสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐฯอีกครั้ง จากสถิติข้อมูลของ DOH ระบุว่า จนถึงปัจจุบันมีการพบเนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐ 1.9 % ปนเปื้อน ractompamine ซึ่งเป็นยาที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอาหารที่ได้จากสัตว์ใน 24 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และบราซิล แต่มีการห้ามใช้ยาดังกล่าวในสหภาพยุโรป จีน และไต้หวัน

               Focus Taiwan รายงานว่าตรวจพบยา ractompamine ซึ่งลดการสังเคราะห์ไขมันและเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน ในสามตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการพิธีศุลกากร (customs clearance) ในไต้หวัน เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยาไต้หวันจึงสั่งให้ส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนสหรัฐฯหรือนำไปทำลาย

                กระทรวงการคลังกล่าวว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 มีเนื้อวัวถอดกระดูกกว่า 5 ล้านปอนด์และเนื้อวัวติดกระดูก กว่า 250,000 ปอนด์จากสหรัฐฯ ผ่านการตรวจสอบของศุลกากร แต่ไต้หวันได้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวนำเข้าจากสหรัฐฯกว่า 100,000 ปอนด์ เนื่องจากพบยา ractopamine ตกค้างในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 


 
ที่มา : Food Safety News
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?