TH EN
A A A

จีนเสนอร่างเปลี่ยนแปลงการกำจัดอาหารหมดอายุและไม่ปลอดภัย

19 สิงหาคม 2554   
                หน่วยงานบริหารด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์จีน เสนอร่างการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการกำจัดอาหารที่หมดอายุหรือไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า บริษัทบางแห่งได้นำผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุหรือไม่ปลอดภัยมาบรรจุใหม่

                เพื่อให้มั่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการกำจัดอาหารดังกล่าว หน่วยงานบริหารด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์จึงเสนอให้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักอุตสาหกรรมและพาณิชย์ระดับอำเภอ 2 คนเป็นผู้ดูแลและจดบันทึกระหว่างการ    กำจัดอาหารเหล่านั้น ซึ่งการกำจัดอาหารสามารถกระทำได้ 3 วิธี ได้แก่
        1. การเผา 
        2. ฝังกลบ
        3. ผสมลงในปุ๋ยอินทรีย์

              ร่างการกำจัดอาหารใหม่ประกาศบนหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงานบริหารด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์จีน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 และเปิดรับความคิดเห็นถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554
 
 
 
 
ที่มา : Food Quality 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?