TH EN
A A A

การสืบสวนของ USFDA เรื่องอาหารสัตว์เลี้ยง

26 เมษายน 2550    4818 ครั้ง
             
USFDAได้ออกข่าวสารเพื่อผู้บริโภคภายหลังจากที่บริษัทได้มีการเรียกคืนสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงโดยสมัครใจนับ  100 ยี่ห้อ  โดยชี้แจงแก่ผู้บริโภคว่าในตลาดยังคงมีอาหารสัตว์เลี้ยงที่ปลอดภัยเพียงพอ  ซึ่งไม่ได้ถูกเรียกคืนในการซื้อหามาให้สัตว์เลี้ยง  ทั้งนี้ได้สรุปการดำเนินงานหลังจากวันที่ 15 มีนาคมซึ่ง USFDA  ได้พบว่ามีสุนัขและแมวป่วยและตายจากอาหารสัตว์เลี้ยงบางยี่ห้อ ดังนี้ 
• กำหนดสำนักงานท้องถิ่น 20
แห่งรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคและตรวจสอบและสืบสวน
• จัดเจ้าหน้าที่ 400 คนเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เลี้ยง
ติดตามประสิทธิภาพของการเรียกคืนสินค้า
และเตรียมรายงานข้อร้องเรียนของผู้บริโภค
• ตรวจสอบสถานประกอบการและโกดังเพื่อย้อนรอยผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน
• วิเคราะห์อาหารสัตว์เลี้ยง 250 ตัวอย่าง ในห้องปฏิบัติการของ USFDAในพื้นที่
6 แห่ง และศูนย์เคมี
• ทำแถลงข่าว และจัดทำ website เพื่อ update สถานการณ์กับผู้บริโภค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์
•
ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและสุขภาพเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
• ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง
เพื่อจัดการข้อมูลที่เข้ามาจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง สัตวแพทย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของได้รับการร้องเรียนปัญหาจากผู้บริโภค 14,000  ครั้งซึ่งสูงเป็น 2 เท่าของข้อร้องเรียนปกติในรอบ 1 ปี  ขณะนี้ USFDA ยังไม่มั่นใจ 100% ว่า melamine  เป็นสาเหตุทำให้สัตว์ป่วยเป็นโรคไตและอาจตายได้  เนื่องจากปริมาณที่พบทั้งในกลูเตนข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงนั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นอันตรายกับหนู และยังมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับผลต่อสุนัขและแมว ขณะนี้ USFDA  กำลังพยายามศึกษาว่าปัญหาอยู่ที่  melamine  ด้วยตัวของมันเองหรือเมื่อไปรวมกับสารอื่น  และต้องค้นพบให้ได้ว่าสุนัขและแมวมีความอ่อนไหวต่อ melamine มากกว่าหนูหรือไม่

             จากการสืบสวนพบว่าผู้จัดหาวัตถุดิบนำเข้าจากจีนคือ Chemnutra  ซึ่งนำเข้าจาก  Xuzhou Anying Biologic Technology    USFDA จึงได้กำหนดมาตรการ Import Alert  กับบริษัทนี้  และตรวจเข้ม 100%กลูเตนข้าวสาลีจากจีน  ขณะเดียวกันได้สุ่มตรวจกลูเตนข้าวสาลีจากเนเธอร์แลนด์เนื่องจากจีนมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรปด้วย

อ้างอิงจาก : USFDA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?