TH EN
A A A

จีนป้องกันหมูที่กินเศษอาหารเข้าสู่ตลาด

17 สิงหาคม 2554   

                สถาบันตรวจสอบสุขภาพสัตว์ปักกิ่งรายงานว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2554 สถาบันฯสามารถสกัดสุกรที่กินเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ตลาดได้กว่า 15,000 ตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนโรงเชือดสัตว์ผิดกฎหมาย

                สถาบันตรวจสอบสุขภาพสัตว์ปักกิ่ง กล่าวเพิ่มเติมว่าพบการฟาร์มสัตว์เลี้ยงสุกรจำนวน 157 แห่งในเขตชานเมืองของกรุงปักกิ่งได้แก่เขต Tongzhou, Shunyi และ Fangshan ที่นำเศษอาหารเปียกและแห้งนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับสุกรเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเกษตรกรจะรวบรวมเศษอาหารจากโรงแรม ภัตตาคาร โรงอาหาร อย่างไรก็ตามฝ่ายกักกันสัตว์จะฆ่าและฝังกลบสุกรติดเชื่อที่พบระหว่างการตรวจการกักกันโรค เนื่องจากสุกรที่กินเศษอาหารมีแนวโร้มที่จะเป็นพาหะของโรคต่างๆ เช่นโรคปากและเท้าเปื่อย 
 
ที่มา : All About Feed 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?