TH EN
A A A

WHO พบไข้หวัดนกกลายพันธุ์ในอินโดนีเซีย

3 กรกฎาคม 2549   

               เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ นายดิ๊ก ทอมป์สัน โฆษกขององค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ผู้เชี่ยวชาญประจำองค์การอนามัยโลกตรวจสอบพบการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในผู้เสียชีวิต 2 รายในอินโดนีเซีย ถือเป็นกรณีแรกที่มีการยืนยันว่า มีการกลายพันธ์และระบาดจากคนสู่คน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการระบาดจากคนสู่คนแล้วเชื้อก็ตายไป สิ้นสุดการระบาดอยู่เพียงแค่นั้น

               ผู้เสียชีวิต 2 รายอยู่ในครอบครัวที่เสียชีวิตในระยะเวลาใกล้เคียงกันเนื่องจากเชื้อไข้หวัดนกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษเพราะนอกจากจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้ว ทั้งหมดยังอาศัยอยู่รวมกันในห้องเดียวกัน จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบการกลายพันธุ์ขนาดเล็กในพันธุกรรมของ H5N1 ที่ได้จากผู้เสียชีวิต 2 รายคือพ่อและลูกชาย และชี้ให้เห็นว่าพ่อติดเชื้อจากลูกชายไม่ใช่จากสัตว์ปีก อย่างไรก็ตาม หลังการกักกันคนที่เหลือในครอบครัวและชาวบ้านใกล้เคียงกว่า 50 คนทั้งหมดไม่พบอาการป่วยออกมาอีก

               ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกระบุว่า การกลายพันธุ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยและไม่มีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ กล่าวคือ ไม่เกิดการระบาดต่ออีก ทำให้ไม่จำเป็นต้องประกาศเตือนภัยยกระดับการแพร่ระบาดของโรคขึ้นสู่ระดับเตรียมพร้อมแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังระบุว่าสถานการณ์การระบาดในอินโดนีเซียมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นที่สำคัญอยู่ 2 ประการ ประการแรกที่น่าวิตก คือ ขนาดของการแพร่ระบาดที่มีขนาดใหญ่โตกว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นในเอเชีย ประการที่สอง พ่อได้รับเชื้อจากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเชื้อต่อจากผู้ที่ล้มป่วยรายแรกคือน้องสาว แต่กลับได้รับเชื้อจากลูกชายที่ได้รับเชื้อมาอีกต่อหนึ่ง คาดว่าเกิดจากการไอหรือจาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

มติชน

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?