TH EN
A A A

ชาวกิมจิซื้อเนื้อหมูน้อยลง เหตุราคาพุ่งจาก FMD

4 สิงหาคม 2554   

                โรคปากเท้าเปื่อยที่ระบาดในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรแพงขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับปี 2553ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีราคาถูกกว่า 

                 จากผลสำรวจของสถาบันเศรษฐกิจท้องถิ่นของเกาหลีใต้ที่สำรวจผู้บริโภคจำนวน 750 คน สรุปได้ว่า 80% ของกลุ่มตัวอย่างเริ่มซื้อเนื้อสัตว์ทางเลือกอื่นๆ โดยซื้อเนื้อสัตว์ต่อไปนี้ เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย

                   • เนื้อไก่
                   • เนื้อวัวเกาหลีใต้
                   • เป็ด
                   • เนื้อวัวนำเข้า
                   • เนื้อสุกร

 
 
 
ที่มา : Pig Progress
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?