TH EN
A A A

รัฐบาลจีนขยายระบบติดตามเนื้อสัตว์และผักในอีก 10 เมือง

3 สิงหาคม 2554   
                เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากเมืองกว่า 10 แห่ง เช่น ฮาร์บิน จี๋หนานและ อูรุมฉี เพื่อเริ่มใช้ระบบนำร่องติดตามเนื้อสัตว์และผักระยะที่ 2 ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2553 กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มใช้ระบบนำร่องดังกล่าวครั้งแรกใน 10 เมือง เช่น เซี่ยงไฮ้ และ ดาเลียน  ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งกำเนิดเนื้อสัตว์และผักได้โดยการใส่บาร์โคดผลิตภัณฑ์ 

                นาย Jiang Zengwei รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ระบบจะทำให้การขนส่งเนื้อสัตว์และผักมีมาตรฐาน และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่สูงขึ้น นอกจากนี้ระบบตรวจติดตามอาหารจะกระตุ้นการพัฒนาระบบการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรสมัยใหม่ด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากระบบการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาของผลิตภัณฑ์การเกษตร 

                ภายในสิ้นปี 2554 ระบบติดตามดังกล่าวซึ่งเริ่มนำร่องใช้ใน 10 จังหวัดแรกจะเปิดใช้ระบบเต็มรูปแบบ และเมื่อสิ้นปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (2554-2558) ระบบติดตามดังกล่าวน่าจะครอบคลุมการขนส่งเนื้อสัตว์และผักทั่วทั้งประเทศ และจะเพิ่มการใช้ระบบดังกล่าวในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลไม้และผลิตภัณฑ์จากทะเลในขั้นต่อไปทั้งนี้ โครงการระบบติดตามเนื้อสัตว์และผักระยะแรกครอบคลุมโรงเชือด 176 แห่ง ตลาดขายส่งขนาดใหญ่ 100 แห่ง ตลาดอาหารกว่า 3,000 แห่ง ซูปเปอร์มาร์เก็ต 1,400 แห่ง และผู้รับซื้อกว่า 4,400 รายในเมืองนำร่อง


 
ที่มา : Xinhua
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?