TH EN
A A A

สัตว์ปีกในสหรัฐฯ ล้มตาย เหตุคลื่นความร้อน

29 กรกฎาคม 2554   

                เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 สมาคมไก่แห่งชาติ รัฐวอชิงตัน สหรัฐฯ รายงานว่า คลื่นความร้อน
ซึ่งกำลังปกคลุมทางตอนกลางของสหรัฐฯ ทำให้สัตว์ปีกล้มตายและน้ำหนักลดอย่างผิดปกติโดยเฉพาะใน
Midwest ตอนบน ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่คุ้นเคยกับอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นถึงเลขสามหลัก นอกจากนี้การผลิต
ไก่งวงและไข่ยังได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนครั้งนี้ด้วย

                หน่วยบริการข่าวสารด้านตลาดสัตว์ปีก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าไก่เนื้อทั้งหมด
ในฟาร์มเลี้ยงหลายแห่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวนเกือบ 100,000 ตัวล้มตาย แต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนสัตว์ปีกล้มตายที่แน่นอนได้ เนื่องจากมีรายงานการล้มตายเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนบริเวณที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากคลื่นความร้อน คือ ฟาร์มเลี้ยงในตอนเหนือซึ่งไม่ค่อยเกิดปรากฎการณ์อุณหภูมิอากาศสูงที่กินเวลานาน และบริเวณที่ระบบระบายอากาศไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ดีนัก

                นอกจากนี้ คลื่นความร้อนทำให้สัตว์ปีกกินอาหารน้อยลง ส่งผลให้น้ำหนักสัตว์ปีกมีชีวิตโดยเฉลี่ยลดลง โรงงานหลายแห่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบรายงานว่ามีจำนวนสัตว์ปีกที่ล้มตายเมื่อมาถึงโรงงานเพิ่มขึ้น โรงงานจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดการตารางเวลาการแปรรูปเพื่อลดจำนวนเวลาขนส่งสัตว์ปีก

 

ที่มา  :  Meat & Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?