TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเผยเตรียมทำลายเนื้อวัวปนเปื้อนกัมมันตรังสีทั้งหมด

29 กรกฎาคม 2554   
                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าเนื้อวัวทั้งหมดที่ตรวจพบว่ามีสารกัมมันตรังสีสูงเกินที่รัฐบาลกำหนดไว้จะต้องถูกทำลาย เนื่องจากมีการเพิ่มการตรวจสอบเนื้อวัวที่ปนเปื้อนจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ โดยจะตรวจสอบเนื้อวัวทั้งหมดที่มาจากอีก 3 จังหวัดภายในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จังหวัดอะกิตะ ยามางาตะ และนีงาตะ มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีการสั่งห้ามเคลื่อนย้ายวัวที่เลี้ยงในจังหวัดฟุกุชิมะไปแล้วหนึ่งสัปดาห์                ผลทดสอบของวัวเนื้อ 2 ตัวจากจังหวัดอะกิตะและยามางาตะปรากฎว่าพบสารซีเซียม รัฐบาลเชื่อว่า วัวจากจังหวัดทั้งสองกินฟางข้าวที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผลิตจากจังหวัดมิยางิ โดยมีวัวจากจังหวัดนีงาตะจำนวน 111 ตัวที่ถูกเคลื่อนย้ายเพื่อแปรรูปหลังจากที่น่าจะถูกเลี้ยงด้วยฟางปนเปื้อนกัมมันตรังสี

                กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นเผยว่า เนื้อวัวทั้งหมดที่พบว่าปนเปื้อนสารซีเซียมสูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาลจะถูกซื้อไปเพื่อทำลาย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และกลุ่มดังกล่าวจะเรียกร้องให้บริษัท TEPCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ชดเชยค่าเสียหาย
 


ที่มา : CNN

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?