TH EN
A A A

สเปนไฟเขียวติดฉลาก “Meat, Energy”

28 กรกฎาคม 2554   

                  Cecilia Ruiz ผู้จัดการของคณะกรรมาธิการอาหารไอร์แลนด์ (Bord Bia) สาขาประจำสเปนกล่าวว่า ด้วยแนวคิดริเริ่มของกรรมาธิการเนื้อสัตว์ AECOC ทำให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในสเปนเตรียมสร้างสัญลักษณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อกระตุ้นคนสเปนให้บริโภคเนื้อสัตว์ โดยจะใช้สโลแกน “Meat, Natural Energy” (เนื้อสัตว์คือแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ)

                Juan Carlos San José  ประธานคณะกรรมธิการของสมาคมเนื้อสัตว์ AECOC เปิดเผยว่าแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการหารือที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการสื่อคุณค่าของเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเนื้อสัตว์

                แม้ว่าคนสเปนจะตระหนักถึงคุณค่าโภชนาการและประโยชน์ของเนื้อสัตว์ แต่ผลสำรวจจาก Focus Group ล่าสุดที่สำรวจโดย Bord Bia แสดงให้เห็นว่า คนกลัวการบริโภคอาหารประกอบกับความเชื่อว่าเนื้อมีไขมันสูงทำให้หันมาบริโภคปลาและผักมากขึ้นเนื่องจากตลอดมารัฐบาลสเปนให้เงินสนับสนุนในการณรงค์และการให้คำแนะนำในด้านสุขภาพเพื่อกระตุ้นการรับประทานอาหารเมดิเตอเรเนียน ซึ่งส่งเสริมการบริโภคผักและอาหารทะเลมากกว่าเนื้อสัตว์

                ทั้งนี้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ในสเปนสามารถแสดงฉลากดังกล่าวในถาดจำหน่ายอาหาร วัสดุบรรจุอาหารหรือส่งเสริมขายมอาหารได้

 
 
 
ที่มา : The Meat Site
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?