TH EN
A A A

ไก่งวงยูเครนตาย 25,000 ตัว เหตุอาหารปนเปื้อนสารพิษ

22 กรกฎาคม 2554   
                เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ไก่งวงจำนวน 25,000 ตัวในฟาร์มหลายแห่งในเขต Donetsk ยูเครน ล้มตาย โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากอาหารสัตว์ปนเปื้อนสารพิษ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรพบว่า อาหารสัตว์ที่ใช้ในฟาร์มหลายแห่งในเขต Donetsk มีสารพิษอันตราย 2 ชนิดปนเปื้อนในปริมาณสูงมาก โดยปริมาณสารพิษที่พบเกินปริมาณที่อนุญาต 3.5 เท่า

               ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสารพิษที่พบจัดอยู่ในสารพิษกลุ่มใด ในเบื้องต้นคาดว่าสารพิษดังกล่าวสะสมในตับของไก่งวง แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ยูเครนตัดสินใจทำลายไก่งวงที่ตายทั้งหมดแล้ว
 เหตุการณ์นี้ทำให้อุตสาหกรรมการเกษตรในเขต Donetsk ต้องหยุดชะงัก อาหารสัตว์ที่ปนเปื้อนสารพิษทั้งหมดผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ Izyum ในเขต Kharkiv ซึ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตอาหารสัตว์ให้แก่ฟาร์มส่วนใหญ่ในยูเครน

              ขณะนี้หน่วยงานบริการทางสัตวแพทย์กำลังตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ของฟาร์มในเขต Donetsk โดยเฉพาะอาหารสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก

              ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไม่ควรตำหนิโรงงานผลิตอาหารสัตว์ Izyum แต่อาจตำหนิฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกโดยให้เหตุผลว่า อาหารสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อราที่เป็นพิษ หรือภาชนะใส่อาหารสัตว์ในฟาร์มไม่สะอาด
 
 
 
ที่มา : World Poultry 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?