TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเปิดตัวอาหารทารกฮาลาล

23 เมษายน 2550   
           
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท GEM ซึ่งมีฐานอยู่ในสหราชอาณาจักรได้แนะนำอาหารทารกที่เป็นอาหารฮาลาล (halal baby food) ภายใต้ตรา Petit Gems Baby Foods  สำหรับทารกมุสลิมซึ่งส่วนมากทานอาหารผักเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากขาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลสำหรับทารกในท้องตลาด 
 
             Dawood Ali ผู้จัดการบริษัท GEM ระบุว่าบริษัทได้พัฒนาอาหารทารกที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่ได้รับการรับรองฮาลาลเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด  โดยให้มีธาตุอาหารเหล็กและโปรตีนสูงเพียงพอในมื้ออาหารซึ่งเป็นข้อกังวลของครอบครัวมุสลิม ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมว่า งานวิจัยยืนยันว่าทารกมุสลิมมีปัญหาขาดแคลนสารอาหารเนื่องจากพ่อแม่มีปัญหาในการแสวงหาอาหารทีมีธาตุเหล็กและโปรตีนเพียงพอโดยไม่ขัดกับหลักศาสนา   ผลก็คือ ทารกมุสลิมมักจะได้ทานแต่ของหวานและคัสตาร์ดไข่ ซึ่งอาจนำไปสู่ภูมิแพ้ทางผิวหนัง หรือการขาดแคลนธาตุเหล็ก 
Petit Gems Halal Baby Food เปิดตัวในงานเทศกาลอาหารโลกกลางปี 2549 ที่กรุงปารีส  โดยเป็นสินค้าอาหารทารกที่มีตรารับรองฮาลาลจากคณะกรรมการดูแลฮาลาล (HMC) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรซึ่งควบคุมการผลิตสินค้าว่าสอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลามก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ดูแล ตรวจสอบ ออกระเบียบ และรับรองอาหารฮาลาล   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อและสัตว์ปีกฮาลาลจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค HMC จะดำเนินการผ่านการตรวจสอบ การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง การติดฉลาก  และการปิดผนึก  โดยจะมีการติตามอย่างต่อเนื่องโดยผู้ตรวจที่ได้รับการฝึกอบรมของ  HMC 
Dawood Ali ยังได้เน้นผลสำรวจเร็วๆนี้ที่ชี้ว่า  80%ของมารดาชาวมุสลิมต้องการอาหารทารกฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ที่มีการแนะนำสู่ตลาดมีหลายชนิด เช่น ผักและไก่อบ แกะห่อผัก  สตูเนื้อและผัก เนื้อย่างและผัก เป็นต้น สำหรับทารกอายุ 4 เดือนขึ้นไป ทารกอายุ 7 เดือนขึ้นไป
 

อ้างอิงจาก : Halal journal

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?