TH EN
A A A

อียูเสนอเพิ่มโควตาจับปลากะตัก

13 กรกฎาคม 2554    4834 ครั้ง

                คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้เพิ่มโควตาจับปลากะตัก (anchovy) ในอ่าวบิสเคย์จาก 15,600 ตัน เป็น 29,700 ตัน โดยฤดูจับปลาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ขณะนี้กำลังรอการยอมรับโควตาใหม่นี้ จากรัฐบาลสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ 

                การเพิ่มโควตาจับปลาดังกล่าวเป็นผลมาจากรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่เสนอต่อผู้บริหารว่า ปริมาณสต็อกปลาอยู่ในสภาวะที่ดี และอยู่เหนือระดับความปลอดภัยทางชีวภาพที่กำหนดไว้ มีผู้คาดการณ์ไว้ว่า มีปริมาณปลามากถึง 98,450 ตัน แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ 

               คณะกรรมาธิการยุโรปได้ริเริ่มแผนการจัดการระยะยาวของปลากะตักในอ่าวบิสเคย์ โดยเสนอสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณหาค่าปริมาณที่อนุญาตให้จับทั้งหมด (total allowable catch, TAC) และโควตาในการจับโดยขึ้นอยู่กับรัฐนั้นๆ แต่ไม่ขึ้นกับการเจรจาต่อรองทางการเมือง วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้แน่ใจว่าการจับปลากะตักในอ่าวบิสเคย์เป็นไปอย่างยั่งยืน

               เมื่อปี 2553 โอกาสในการจับปลากะตักจากท้องทะเลแบ่งออกเป็นสเปน 80% โดยคิดเป็นปริมาณ 14,040 ตัน และฝรั่งเศส 20% คิดเป็นปริมาณ 1,560 ตัน 

               เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เทคโนโลยีด้านการวิจัยทางทะเลและอาหาร (AZTI-Tecnalia) ยืนยันว่า ชีวมวลของปลากะตักในอ่าวบิสเคย์มีปริมาณเพิ่มขึ้น 278% ต่อปี จาก 36,500 ตันในฤดูใบไม้ผลิ 2553 เป็น 138,000 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งจากการศึกษาของ Bioman ระบุว่า จากจำนวนของไข่ที่พบทำให้คาดการณ์ได้ว่า 86% ของชีวมวลมาจากปลากะตักอายุ 1 ปี

 
 
 
 
 
ที่มา : FIS
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?