TH EN
A A A

เกาหลีใต้เล็งขยายพื้นที่เพาะปลูกในต่างประเทศ เหตุราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น

13 กรกฎาคม 2554   

                เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวโพดรายใหญ่อันดับสามของโลก วางแผนขยายพื้นที่ทำการเกษตรในต่างประเทศเพื่อเพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพด และ ข้าวสาลี เพื่อให้เสบียงมากพอในช่วงที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น

               เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ กล่าวว่า เกาหลีใต้ต้องการให้มีพื้นที่เพาะปลูกในต่างประเทศประมาณ 380,000 เฮคตาร์ภายในปี 2561 ซึ่งขนาดพื้นที่ดังกล่าวจะผลิตข้าวโพด ข้าวสาลี และถั่วเหลืองรวมกันได้ประมาณ 1.38 ล้านตัน หรือ 10 %ของการนำเข้าธัญพืชหลักทั้งสามชนิดประจำปี เกาหลีใต้ต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีจึงพยายามเพิ่มปริมาณเสบียงในขณะที่ราคาอาหารทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น โดยในปี 2553 ราคาซื้อขายข้าวโพดล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเพิ่มขึ้น 63 % ขณะที่ราคาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 42% และ ราคาข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 22 %

             รัฐบาลเกาหลีใต้จะช่วยบริษัทของประเทศเช่าพื้นที่หรือซื้อหุ้นในบริษัทต่างชาติ โดยให้ความสำคัญกับประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา ยูเครน อินโดนีเซีย รัสเซีย ก่อน

             นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังวางแผนการค้าธัญพืชกับประเทศต่างๆเช่น บราซิล รัสเซีย ยูเครน หลังจากเมื่อเดือนเมษายน 2554 บริษัท Korea Agro-Fisheries Trade Corp ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ร่วมกับสหรัฐฯ ในการค้าธัญพืชในตลาดชิคาโก

 
 
 
 
ที่มา :   Bloomberg
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?