TH EN
A A A

ฮ่องกงไฟเขียว ‘เนื้อ-ไข่’ยุ่น หลังไข้หวัดนกคลี่คลาย

7 กรกฎาคม 2554   

                ศูนย์ความปลอดภัยอาหารของฮ่องกง (CFS) ประกาศว่าอนุญาตให้นำเข้าเนื้อสัตว์และไข่จากญี่ปุ่นยกเว้นจังหวัดฟุกุชิมะ อิบาระกิ โทชิกิ กุมมะ และชิบะ

                CFS ระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์และไข่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 หลังจากไข้หวัดนกชนิด H5 ระบาดในจังหวัดมิยาซากิ และเกาะคิวชู

                โฆษกของ CFS เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมีการดำเนินมาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกในจังหวัดมิยาซากิ อีกทั้งยังไม่มีการรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกเพิ่มเติม CFS จึงตัดสินใจอนุญาตให้นำเข้าเนื้อสัตว์และไข่ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังคงห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและไข่ที่ผลิตในจังหวัดฟุกุชิมะ อิบาระกิ โทชิกิ กุนมะ และชิบะเนื่องจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดในจังหวัดฟุกุชิมะ

 
 
 
ที่มา : World Poultry
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?