TH EN
A A A

มาเลย์ผ่อนปรนกฎนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น

6 กรกฎาคม 2554   
                เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 มาเลเซียประกาศผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่น โดยสินค้าจากพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไม่ต้องทดสอบสารกัมมันตรังสีแล้ว 

                มาเลเซียต้องการเพียงให้ผู้ส่งออกสินค้าญี่ปุ่นรับรองแหล่งกำเนิดและตรวจสอบสินค้าที่เก็บเกี่ยวและแปรรูปจาก 8 จังหวัด ได้แก่ มิยางิ ฟุกุชิมะ อิบารากิ โตชิงิ กุนมะ ไซตามะ ชิบะ และคานากาวะ ด้วยตนเอง

               ทั้งนี้ มาเลเซียยกเลิกการคุมเข้มใน 3 จังหวัด ได้แก่ ยามากาตะ นิอิกาตะ และโตเกียว เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้มีระดับสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนไม่เกินค่าที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว
 
 
 
 
ที่มา : Kyodo
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?