TH EN
A A A

จีนผ่อนกฎนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น

24 มิถุนายน 2554   
สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคจีน(AQSIQ) กล่าวว่า จีนตัดสินใจผ่อนผันกฎการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรจากญี่ปุ่น หลังจากประเมินความเสี่ยงด้านการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรในเขตที่อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554

จีนจะยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร การเกษตร และปุ๋ยซึ่งผลิตหลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ในจังหวัดยามานาชิและยามากาตะ แต่จะยังห้ามการนำเข้าใน 10 จังหวัดซึ่งเกรงว่าจะมีการปนเปื้อนของกัมมันตรังสี

นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกการส่งใบรับรองความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑ์อาหาร การเกษตรและปุ๋ย อย่างไรก็ตามการยกเลิกไม่ครอบคลุมถึงผัก ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ใบชา ผลไม้ พืช GMO เพื่อผลิตยา และอาหารที่นำเข้าจากญี่ปุ่นทุกรายการจะต้องแนบใบรับรองแหล่งกำเนิดอย่างเป็นทางการ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?