TH EN
A A A

ญี่ปุ่นห้ามส่งออกชาจาก 4 จังหวัด

16 มิถุนายน 2554   

                เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศห้ามส่งออกชาเขียวที่ปลูกใน 4 จังหวัด ได้แก่ โตชิกิ ชิบะ อิบารากิ และคานางะวะ เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารซิเซียมเกินกว่าปริมาณที่กำหนด โดยระงับการส่งออกใบชาชนิดแห้งจาก 3 จังหวัด ได้แก่ โตชิกิ ชิบะ และคานางะวะ และชาเขียวทุกชนิดที่ปลูกในจังหวัดอิบารากิ 

               นับเป็นครั้งแรกที่ระงับการส่งออกชาเขียว หลังเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ไดอิจิ ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ เมื่อเดือนมีนาคม 2554

 
 
 
 
ที่มา : Mainichi
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?