TH EN
A A A

รัฐบาลออสเตรเลียไฟแดงส่งออกวัวไปอินโด

16 มิถุนายน 2554   

                รัฐบาลออสเตรเลียประกาศระงับการส่งออกวัวมีชีวิตไปยังอินโดนีเซียจนกว่าอินโดนีเซียจะมีการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

                นาย Joe Ludwig รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากรัฐบาลกลาง กล่าวว่า ต้องการให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะดำเนินการระงับการส่งออกจนกว่าจะมีการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ที่เพียงพอ ซึ่งการระงับการส่งออกอาจมีระยะเวลานานถึง 6 เดือน

                เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียประกาศห้ามทำการค้าชั่วคราวกับโรงฆ่าสัตว์อินโดนีเซีย 12 แห่ง หลังจากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งรายงานเรื่องวัวจากออสเตรียเลียได้รับการปฏิบัติอย่างทารุณ ด้านนาย Rohan Sullivan ประธานสมาคมผู้เลี้ยงโคทางเขตเหนือกล่าวว่าการระงับดีกว่าการห้ามส่งออก

                ด้านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวกับสำนักข่าว ABC ว่า กระทรวงได้ทำข้อตกลงกับออสเตรเลียในการระบุหาโรงฆ่าสัตว์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดและวางแผนระยะยาวในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ที่เหลือ   ซึ่งมีโรงฆ่าสัตว์ 25 แห่งในอินโดนีเซียได้รับการระบุว่าปฏิบัติตามมาตรฐานของออสเตรเลีย

 
 
 
 
ที่มา : Radio Australia News
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?