TH EN
A A A

USFDA ประกาศให้ระงับการขายยาสัตว์ 3-nitro อย่างสมัครใจ

15 มิถุนายน 2554   

                เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 USFDA เปิดเผยว่า บริษัทยาแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ยินดีระงับการจำหน่ายยาสัตว์ 3-nitro (Roxarsone) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการผลิตสัตว์ปีกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1940 หรือ พ.ศ. 2483  

               ผลการศึกษาของ FDA พบว่า ไก่เนื้อจำนวน 100 ตัว ที่ได้รับยา 3-nitro มีสารหนูอนินทรีย์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ที่ตับในปริมาณสูงกว่าไก่ที่ไม่ได้รับยาดังกล่าว อย่างไรก็ดี ปริมาณสารหนูที่พบถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการได้รับสารดังกล่าว เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง

               สารหนูเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติ อาทิ น้ำ อากาศ ดิน และอาหาร จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า สารหนูอินทรีย์ (organic arsenic) เป็นพิษน้อยกว่ารูปแบบของสารหนู (form of arsenic) และรูปที่ปรากฎใน 3-nitro เนื่องจากรูปแบบของสารหนูและรูปที่ปรากฎใน 3-nitro สามารถเปลี่ยนเป็นสารหนูอนินทรีย์ 

               บริษัทยาดังกล่าวระงับการจำหน่ายยา 3-nitro เพื่อชะลอการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในสหรัฐฯ โดยวางแผนว่าจะจำหน่ายอีกแค่เพียง 30 วันนับจากวันที่ 8 มิถุนายน 2554 เพื่อให้ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ได้ปรับตัว และหันไปใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นแทน

               ทั้งนี้ เมื่อปี 2488 สาร 3-nitro เป็นยาสัตว์ตัวแรกที่มีสารหนูเป็นส่วนประกอบและได้รับการรับรองจาก USFDA เพื่อใช้ในการผลิตไก่เนื้อ โดยใช้ร่วมกับยาสัตว์อื่นๆ เพื่อป้องกันโรค coccidiosis ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากปรสิต ที่จะทำให้เกิดความผิดปกติในทางเดินอาหารของสัตว์ นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก และประสิทธิภาพการให้อาหาร และปรับปรุง pigmentation

 
 
 
 
ที่มา : FDA
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?