TH EN
A A A

อาหารปนเปื้อน DEHP .ในเครื่องดื่มจากจีน-ไต้หวัน (เพิ่มเติม)

9 มิถุนายน 2554   
                เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ไต้หวันเปิดเผยว่า มีการปนเปื้อนสาร Bis (2-ethyl hexyl) phalate (DEHP) ในเครื่องดื่มหลังออกกำลังกาย น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ทำให้เกิดการเรียกคืนสินค้าหลายชนิด โดยพบว่ามีปริมาณสารดังกล่าวปนเปื้อนในปริมาณสูง (2.4-34.1 mg/kg) ซึ่งสินค้าดังกล่าวถูกจำหน่ายในเวียดนาม ฟิลิปปินส์และหลายเขตของจีน 

               เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 มีรายงานจำนวนประเทศที่นำเข้าสินค้าดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา อังกฤษ เยอรมนี อาร์เจนติน่า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อียิปต์ แอฟริกาใต้ 


             อนึ่ง สาร DEHP เป็นพลาสติไซเซอร์ ใช้ในการผลิตพลาสติก และอาจมีผลต่อสุขภาพหลายอย่าง อาทิ การพัฒนาระบบสืบพันธุ์และโรคมะเร็ง
 
 
 
ที่มา : มกอช. 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?