TH EN
A A A

FMD ระบาดอีกระลอกในบอตสวานา

9 มิถุนายน 2554   
                เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์บอตสวานารายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เรื่องการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมือง Francistown รายงานระบุว่า โคจำนวน 222 ตัวเสี่ยงต่อการติดโรค โคจำนวน 19 ตัวซึ่งอยู่ในเขตควบคุมโรคจากจำนวนทั้งหมดติดโรค จำนวนโคซึ่งติดโรคเพิ่มขึ้นเกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์เป็นกลุ่มและการแพร่ระบาดซึ่งเกิดจากการกระทำของแพทย์ด้านวัคซีน ไม่มีการทำลายสัตว์และไม่มีบันทึกการตายของสัตว์

               การเฝ้าระวังในเขต 6 ยังคงดำเนินต่อไป โดยการเฝ้าระวังอาการทางคลินิกและทางซีรั่มวิทยารอบแรกเริ่มเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 จนถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2554 

             ทั้งนี้ บอตสวานาไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เท้ากีบในเขต 6 และห้ามนำผลิตภัณฑ์สดที่ได้เข้าหรือออกนอกเขต 6 โคจำนวน 11,882 ตัวได้รับวัคซีนแบบปฐมภูมิ และการมาตรฐานความมั่นคงทางชีวภาพยังดำเนินต่อไปในเขต 6 ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการระบาดที่แน่ชัด
 
 
 
ที่มา : The Cattle Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?