TH EN
A A A

คาดปี 54 จีนนำเข้าข้าวโพดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่า

7 มิถุนายน 2554   

                นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกษตรคาดการณ์ว่าปี 2554 จีนจะนำเข้าข้าวโพดเพิ่มขึ้นหลายเท่า เนื่องจากภาคชนบทมีรายได้ปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้การบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้น โดยข้าวโพดเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารสุกร ซึ่งปีนี้จำนวนประชากรสุกรเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงฟื้นฟู หลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคปากเท้าเปื่อยและไข้หวัดสุกรเมื่อปี 2553 ที่ต้องกำจัดสัตว์จำนวนมาก เป็นไปได้ว่าจำนวนประชากรสุกรอาจเพิ่มขึ้น 1% จาก 453 ล้านตัว ในปี 2553

               ในปี 2553 จีนนำเข้าข้าวโพด 1.6 ล้านตัน ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 15 ปี และมากกว่าปี 2552 ถึง 17 เท่า ในขณะที่ปี 2554 นี้ จีนนำเข้าข้าวโพดแล้วมากกว่า 1 ล้านตันภายในห้าเดือนแรก

 
 
 
 
ที่มา : All about feed
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?