TH EN
A A A

พบไข้หวัดหมูแอฟริกันระบาดในแทนซาเนีย

3 มิถุนายน 2554   
                เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์แทนซาเนียได้รายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดสุกรแอฟริกันอีกครั้งในเขต Mbeya
 
                รายงานระบุว่า สุกรที่ได้รับผลกระทบเป็นสุกรเลี้ยงแบบปล่อย สุกรจำนวนทั้งหมด 900 ตัวเสี่ยงต่อการติดโรคดังกล่าว สุกร 75 ตัวติดโรค และตายจำนวน 65 ตัว จากจำนวนทั้งหมด แต่ยังไม่มีการทำลายสัตว์ และรายงานระบุว่าการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารเป็นสาเหตุหลักของโรคระบาดครั้งนี้
 
 
 
 
ที่มา : The Pig Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?