TH EN
A A A

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร

1 มิถุนายน 2554    4822 ครั้ง
               ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง และสารปรุงแต่งตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 149 (The 149 th Conference for Promotion of Food Import Facilitation) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?