TH EN
A A A

ความคืบหน้า...การติดฉลาก COOL เมืองผู้ดี

1 มิถุนายน 2554   
          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นาย Jim Paice รัฐมนตรีกระทรวงอาหาร แห่งสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมมากกว่า 500 ชนิด จากห้างค้าปลีก และร้านค้าทั่วไปในสหราชอาณาจักร ติดฉลากระบุแหล่งกำเนิดสินค้า (Country-of-Origin Labelling, COOL) ของส่วนประกอบแล้วโดยระบุแหล่งที่มาและแหล่งผลิต

           นับเป็นการประเมินครั้งแรกของฉลาก COOL ซึ่งเป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ หลังจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 เริ่มใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้ข้อมูลแหล่งกำเนิดสินค้าแบบชัดเจนยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภค

           สำหรับสินค้าประเภทเบคอน ไส้กรอก และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเล็กน้อยอื่นๆ ของสหราชอาณาจักร พบว่า 82% มีฉลาก COOL หลายแบบ โดย 67% ให้ข้อมูลแหล่งกำเนิดของส่วนประกอบของเนื้อสัตว์นั้นๆ และอีก 15% ระบุเพียงว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นผลิตที่ไหนเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า 1 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระบุแหล่งกำเนิดสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีความซับซ้อน เช่น พาย อาหารพร้อมรับประทาน พบว่า มีการติดฉลาก COOL เพียง 76%

           แม้ว่าผลการสำรวจจะออกมาว่าต้องปรับปรุงอีก แต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของภาคอุตสาหกรรมอาหารของสหราชอาณาจักร
 
 
 
 
ที่มา : Meat Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?