TH EN
A A A

ไข้หวัดหมูแอฟริกันแพร่ไปยังยุโรป

31 พฤษภาคม 2554    4828 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ตัวแทนด้านอาหารจากองค์การสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่าไข้หวัดสุกรแอฟริกันซึ่งแพร่ระบาดในรัสเซีย และเขตเทือกเขา Caucasus กำลังแพร่ไปยังยุโรป     นาย Juan Lubroth หัวหน้าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติกล่าวว่า โรคไข้หวัดสุกรแอฟริกันกำลังจะกลายเป็นประเด็นปัญหาระดับโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังคุกคามยุโรปอย่างฉับพลันและลุกลามไปยังที่อื่น ประเทศต่างๆ ควรตื่นตัวและเพิ่มการเตรียมรับมือ ประกอบกับการวางแผนฉุกเฉิน
        
                องค์การอาหารและเกษตร (FAO) ระบุว่าโรคไข้หวัดสุกรแอฟริกันซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนได้แพร่เข้าสู่รัฐ Georgia จาก แอฟริกาใต้ในปลายปี 2006 โดยเกิดการแพร่ระบาดผ่านทางท่าเรือทะเลดำในเมือง Poti ซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะจากเรือลำหนึ่งและสุกรได้มากินขยะเป็นอาหาร
 
                กลวิธีในการจัดการกับโรคไข้หวัดสุกรแอฟริกันได้แก่ การกักกันโรค ความปลอดภัยในฟาร์มและมาตรการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดและการคงอยู่ของโรคให้มากที่สุด
 
 
 
 
ที่มา : Xinhua

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?