TH EN
A A A

เวียดนามส่งออกข้าวลำบาก หลังพม่าตัดสินใจส่งออกอีกครั้ง

30 พฤษภาคม 2554   
                ขณะนี้รัฐบาลพม่าได้ยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 และวางแผนจะส่งออกข้าวคุณภาพต่ำเป็นจำนวน 500,000 ตันในราคาขายที่สามารถแข่งขันกับผู้ส่งออกอื่นๆได้ ขณะที่ไทย ปากีสถาน และ อินเดียก็กำลังเร่งส่งออกข้าวของตัวเอง โดยในปี 2554ไทยได้ใช้มาตรการลดต้นทุนข้าว ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามได้รับความเดือดร้อน โดยในช่วงไตรมาสที่หนึ่งของปี 2554 ไทยส่งออกข้าวได้มากกว่าเวียดนามเนื่องจากการตกลงทำสัญญาส่งออกข้าวไปยังตลาดอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

               ตั้งแต่พม่ายกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าว ราคาข้าวในตลาดโลกก็ปรับตัวลดลง โดยราคาข้าวผสมข้าวหัก 25% ของไทยปรับลดลง 5% เหลือ 440 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวของเวียดนามมีราคา 430-435 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวปากีสถาน มีราคาขายที่ 450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

              ทั้งนี้สมาคมข้าวพม่าคาดว่าการส่งออกข้าวของพม่าครั้งนี้จะทำให้ประเทศรายได้ต่ำในทวีปแอฟริกา อิรัก และ ฟิลิปปินส์ หันมาซื้อข้าวพม่าแทนการซื้อข้าวเวียดนาม ไทย หรือ ปากีสถาน เช่นที่เคยทำในช่วงต้นปี 2554
 
 
 
 
ที่มา : ASTV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?