TH EN
A A A

สธ. ปลดล็อก 5 จว. นำเข้าอาหารญี่ปุ่น

27 พฤษภาคม 2554   
                กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับลดจำนวนจังหวัดที่ต้องมีการควบคุมอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี หรืออาหารนำเข้าจากญี่ปุ่น หลังเกิดสึนามิในพื้นที่เสี่ยงจากเดิม 12 จังหวัด เหลือเพียง 7 จังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง คือ จังหวัดฟุกูชิมะ กุนมะ อิบารากิ โตชิกิ มิยางิ โตเกียว และ ชิบะ  และให้เพิ่มจังหวัด คานากาวะ รวมเป็น 8 จังหวัด ซึ่งจะเร่งออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน

                ส่วนอาหารที่ต้องคุมเข้มเป็นพิเศษ คือ อาหารทะเล พืชผัก และผลไม้ โดยอาหารนำเข้าเหล่านี้ ต้องมีใบแสดงแหล่งกำเนิด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเมื่อมีการนำเข้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะทำการตรวจซ้ำก่อนให้นำออกจำหน่ายหรือรับประทานในประเทศ ขณะที่ผลการตรวจอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมา 323 รายการ ไม่พบการปนเปื้อน 322 รายการ
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?