TH EN
A A A

มะกันประกาศลดอุณหภูมิการปรุงเนื้อหมู

26 พฤษภาคม 2554    4806 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 หน่วยงานบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ (FSIS) ได้ประกาศลดอุณหภูมิการปรุงอาหารที่แนะนำสำหรับเนื้อสุกรเหลือที่ 145 องศา ซึ่งหมายความว่าการปรุงเนื้อสุกรใช้มาตรฐานเดียวกันกับเนื้อวัว เนื้อลูกวัว และเนื้อแกะ

               นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ยังได้แนะนำให้พักเนื้อสุกรไว้ 3 นาทีหลังจากยกลงมาจากตะแกรงหรือเตาอบ เนื่องจากอุณหภูมิของเนื้อซึ่งคงที่หรือเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นจะทำให้เชื้อก่อโรคตาย Dr. James McKean รองผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมสุกร มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา กล่าวว่าอุณหภูมิ 145 องศาสูงกว่าอุณหภูมิที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและพยาธิได้

               อย่างไรก็ตาม เนื้อบดจะต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิ 160 องศา และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจะต้องปรุงให้สุกที่อุณหภูมิ 165 องศา และจำเป็นจะต้องใช้เทอโมมิเตอร์แบบดิจิตอลวัดอุณหภูมิโดยวางลงในส่วนที่หนาที่สุดของเนื้อสัตว์ เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อสุกดี

 
 
 
ที่มา : ABC News
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?