TH EN
A A A

รัสเซียหวังเลิกนำเข้าเนื้อหมูภายในปี 2563

25 พฤษภาคม 2554   
                ถึงแม้การบริโภคเนื้อสุกรในรัสเซียจะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2553 บริโภคสูงถึง 22 กิโลกรัมต่อคน แต่อัตราการนำเข้าเนื้อสุกรผลิตจากต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2551 เนื้อสุกรนำเข้ามีส่วนแบ่งตลาด 32.1% และในปี 2553 ลดลงมาอยู่ที่ 25% กระทรวงเกษตรรัสเซียและสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ได้พัฒนาโครงการเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสุกร โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะเป็นผลสำเร็จปี 2563 เพื่อให้สามารถผลิตเนื้อสุกรรองรับความต้องการของตลาดในประเทศได้ นักวิเคราะห์พยากรณ์ว่าในปี 2555 รัสเซียจะสามารถผลิตสุกรได้ 23.3 ล้านตัว
 
 
 
ที่มา : Agrosauz, AgroPerspectiva
 (24/05/54)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?