TH EN
A A A

ฐานวิจัยการเพาะปลูกพืชพันธุ์อวกาศเปิดแล้วที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

25 พฤษภาคม 2554   

                จีนเริ่มใช้ฐานการวิจัยสำหรับการเพาะปลูกพืชพันธุ์จากอวกาศ ฐานดังกล่าวเกิดจากการร่วมมือของศูนย์วิจัยการเพาะปลูกอวกาศ (Aerospace Breeding Research Center) และสหกรณ์การเกษตรเมืองหยูหลิน โดยจะนำพืชสายพันธ์ดีเด่น 1-2 สายพันธุ์ไปปลูกบนฐานดังกล่าวเพื่อให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากอวกาศ เพราะเชื่อว่าเมล็ดจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นประโยชน์จากปริมาณกัมมันตรังสีที่สูงและภาวะแรงดึงดูดต่ำในอวกาศ การส่งเมล็ดพันธุ์ไปอวกาศของจีนเริ่มมาตั้งแต่ปี 2530

 
 
 
ที่มา : China Daily, ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?