TH EN
A A A

สธ.เตือนระวังอาหารสีแดงสด

24 พฤษภาคม 2554   

                น.พ.วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขสมุทรปราการ เปิดเผยว่า พบอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะมีการใส่สีและวัตถุกันเสียเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ โซเดียมไนไตรท์ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้อาหารบูดเน่า ช่วยระงับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และทำให้เนื้อมีสีแดงน่ากิน เช่น ไส้กรอก กุนเชียง แหนม เนื้อเค็ม โดยปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ใช้ได้ต้องไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม หากผู้บริโภคได้รับในปริมาณมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการคลายตัวของหลอดเลือด เกิดสภาวะที่เม็ดเลือดแดงไม่รับออกซิเจน มีอาการหน้าแดง ไม่สบายท้อง ปวดศีรษะ ถ้าได้รับในปริมาณมาก จะเกิดอาการเนื้อตัวเขียว คลื่นไส้ อาเจียน

              สำหรับผู้ผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ หากใส่สีเกินกว่ากำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และหากใช้วัตถุกันเสียเกินกว่ากำหนด จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ในส่วนของผู้บริโภค ควรเลือกซื้อไส้กรอกที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่มีเครื่องหมาย อย. มีการแสดงฉลากที่ถูกต้อง ระบุแหล่งที่ผลิต และหากพบเห็นการผลิตหรือจำหน่ายไส้กรอกที่มีสีแดงสดผิดธรรมชาติ 
 
ที่มา : Voice TV
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?