TH EN
A A A

ดูไบให้นำเข้าสัตว์ปีกฝรั่งเศสแล้ว

30 มิถุนายน 2549   

               สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากฝรั่งเศสหลังจากที่ได้ประกาศห้ามนำเข้าเมื่อ 26 กุมภาพันธุ์ ต้นปีนี้ซึ่งเป็นมาตรการในลักษณะป้องกันไว้ก่อนหรือprecaution measures หลังจากมีการพบไข้หวัดนกในฟาร์มไก่งวงในฝรั่งเศส

               การประกาศยกเลิกการนำเข้านี้เนื่องจากการวิตกเรื่องไข้หวัดนกในสัตว์ปีกฝรั่งเศสได้หมดไปแล้ว ซึ่งเที่ยวสินค้าของสัตว์ปีกฝรั่งเศสจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยแนบไปด้วยเหมือนในอดีต

World Poultry

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
Doc38.pdf 78 KB 403

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?