TH EN
A A A

ธุรกิจแปรรูปผักผลไม้อบแห้งมาแรง ออเดอร์ยุโรป-ญี่ปุ่นกระฉูด

18 พฤษภาคม 2554   
                นายอำนาจ อึ้งเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เค ไทยฟู้ด จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงปี 2554 การพัฒนาธุรกิจส่งออกสินค้าแปรรูปอาหาร กิจการห้องเย็น และปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งหมด 14 บริษัท

               มีอัตราการเติบโตดีต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกเฉลี่ย 15 – 20 % โดยมีโรงงานแปรรูปผลไม้อบแห้งอยู่ในสระบุรี นำพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วย ขนุน สับปะรด มะม่วง ทุเรียน เผือก มัน และโปรดักต์ใหม่ ข้าวโพดอ่อนกับหอมหัวใหญ่ แบรนด์เอโกะ (AKO) เพิ่มมูลค่าได้ 5- 10 เท่า ตลาดหลักอยู่ในญี่ปุ่น เยอรมนี รัสเซีย สหภาพยุโรป พร้อมกับทำแฟรนไชส์น้ำผลไม้สดแบรนด์มิสเตอร์ฟรุต เพิ่มช่องทางการขายใหม่ผ่านออนไลน์เข้าถึงผู้บริโภคในประเทศและทั่วโลก

              ทั้งนี้นายอำนาจกล่าวว่า ขณะนี้กำลังผลักดันการขยายพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ในไทยยังกระจุกอยู่ไม่กี่จังหวัด เนื่องจากรัฐบาลควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ไว้ปีละไม่เกิน 7,000 ปอนด์ (1 ปอนด์ ปลูกได้ 1 ไร่) ขณะนี้ปลูกใน 3 จังหวัดหลักคือ เชียงใหม่ กาญจนบุรี นครสวรรค์ 

              เหตุที่ลุ่มผู้ประกอบการการแปรรูปผลไม้อบแห้งต้องการผลักดันให้เพิ่มโควต้านำเข้าเมล็ดพันธุ์ หรือปลดล็อกหอมหัวใหญ่ เพราะความต้องการนำไปแปรรูปมีสูงมาก เฉลี่ยการบริโภคเฉพาะในประเทศเกินวันละ 1.5 แสนกิโลกรัมแล้ว และไทยเป็นพื้นที่เพาะปลูกแห่งเดียวในเอเชียที่หอมหัวใหญ่มีรสชาติดีกว่านำเข้ามาจากจีนทุกวันนี้
 
 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?