TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเพิ่มการตรวจสาร Sulfadiazin ในกุ้งไทย

18 พฤษภาคม 2554    4820 ครั้ง

                ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ว่าพบสาร Sulfadiazin ในสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen sushi shrimp, cooked headless peeled tail-on) ของกุ้งที่นำเข้าจากประเทศไทย จากบริษัทแห่งหนึ่ง  ทำให้ญี่ปุ่นดำเนินการเพิ่มการตรวจสอบสารดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 30 % ในสินค้ากุ้งสดและผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปของไทยก่อนการนำเข้า ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

               สาร Sulfadiazin ไม่ได้กำหนดค่า MRL สำหรับกุ้งไว้ในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงใช้ค่าอนุญาตให้ตรวจพบได้ 0.01 ppm. มกอช. จึงขอเตือนผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังญี่ปุ่นให้โปรดระมัดระวัง หรือตรวจสอบก่อนส่งออก เพื่อป้องกันการกักกันหรือปฎิเสธการนำเข้าสินค้าต่อไป

 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?