TH EN
A A A

เกาหลีใต้ยังไม่พ้น ปากเท้าเปื่อย

12 พฤษภาคม 2554   
                เมื่อปลายเดือนเมษายน 2554 มีการพบและยืนยันการแพร่ระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยที่ฟาร์ม 2 แห่งที่เมือง Yeongcheong จังหวัด Gyeongsang เกาหลีใต้ แต่อัตราการตายของสัตว์ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำโดยพบสัตว์ 2,800 ตัวมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ แต่ทั้งนี้มีสัตว์ตาย 21 ตัว การระบาดครั้งนี้ทำให้แผนการกำจัดโรคปากเท้าเปื่อยที่ดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ยังไม่เป็นผลสำเร็จ

               แผนการกำจัดโรคปากเท้าเปื่อยดังกล่าว ทำให้เกาหลีใต้เสียเงินไปสูญเสียเงินไปในการทำลายสัตว์กว่า 2.5 ล้านตัว คิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

              หลังจากไม่พบการระบาดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เกาหลีใต้ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ที่ระดับเกือบต่ำสุด (yellow) จนกระทั่งวันที่ 16 เมษายน 2554 พบการแพร่ระบาดอีกรอบของโรคปากเท้าเปื่อย ถึงแม้อัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ 0.75% แต่การระบาดครั้งนี้เป็นสิ่งชี้ให้เห็นว่ายังมีการระบาดของเชื้อดังกล่าวอยู่ในเกาหลีใต้

 
 
ที่มา : ISID
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?