TH EN
A A A

เตือนรับมือข้าว GMO จากจีน แนะผู้ส่งออกหันเจาะตลาดระดับบน

11 พฤษภาคม 2554   

                นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซีอาน จีน ว่าขณะนี้รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนการปลูกข้าวดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของจีนลดน้อยลงจากการขยายตัวของเมืองประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น คาดว่าข้าว GMO จากจีนจะได้รับอนุญาตให้วางขายได้ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า หลังจากผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ถึงความปลอดภัยในการบริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในอนาคตจีนอาจส่งออกข้าวได้มากขึ้น

               นางนันทวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากแนะเอกชนไทยว่า ควรมุ่งไปที่ตลาดจีนระดับบน และใช้ชื่อเสียงความเป็นข้าวไทยมาเป็นจุดขาย เพื่อแยกตัวเองออกจากคู่แข่งในสมาชิกอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะการไม่มีการปลอมปน อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวรับประกันมาตรฐานคุณภาพข้าว ประกอบกับจีนมีข้อผูกพันไว้ในองค์การการค้าโลก (WTO) ที่กำหนดโควตานำเข้าข้าวปีละ 5.32 ล้านตัน ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ทำให้ภาษีข้าวลดลงเหลือ 0% ทำให้ข้าวไทยได้เปรียบมากกว่าสหรัฐฯ


 
 
ที่มา : แนวหน้า
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?