TH EN
A A A

พบดีเอ็นเอเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์ฮาลาล

11 พฤษภาคม 2554   

                องค์การอิสลามเพื่อการพัฒนา (JAKIM)  พบร่องรอยดีเอ็นเอหมูในผลิตภัณฑ์เนื้อของบริษัท Lucky Food Processing ส่งผลให้ใบรับรองฮาลาลถูกเพิกถอนและมีผลในทันที

                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554  JAKIM มีมติให้ถอนใบรับรองฮาลาลของมาเลเซียที่ออกให้แก่บริษัท  Lucky Food Processing Sdn Bhd  หมายเลขลำดับที่ 010949-010966 และมีผลในทันทีเนื่องจากพบดีเอ็นเอเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าว

                ดังนั้น ผู้ที่มีใบรับรองฮาลาลหรือผู้สมัครใบรับรองฮาลาลรายใหม่ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท Lucky Food Processing Sdn Bhd จะต้องปฎิบัติดังนี้

                1. เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีใบรับรองฮาลาล
                2. แสดงใบเสร็จการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่
                3. ผ่านกระบวนการ samak

                ทั้งนี้ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ปนเปื้อนดีเอ็นเอเนื้อหมู จากบัญชีรายชื่อ  ฮาลาลของ JAKIM บริษัท Lucky Food มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลกว่า 120 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งขึ้นทะเบียนฮาลาลกับมาเลเซียแต่เพียงที่เดียว

 
 
ที่มา : Halal Focus 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?