TH EN
A A A

สหรัฐฯ เกาหลีใต้ได้ข้อยุติ FTA

4 เมษายน 2550    4806 ครั้ง
            สหรัฐและเกาหลีใต้ได้ข้อยุติความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกัน (KORUS  FTA)แล้วเมื่อวันที่ 1เมษายน 2550   นับเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯนับแต่ได้มีการลงนามเขตการค้าเสรีนาฟต้า

            สำหรับสหรัฐฯถือเป็นโอกาสในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารสำหรับเกษตรกรอเมริกันเนื่องจากจะมีการลดภาษีและโควต้าให้กับสินค้าจำนวนมาก  โดยสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐจะลดภาษีเป็น  0 ทันที  และภาษีและโควต้าที่เหลืออยู่จะถูกขจัดภายใน 10  ปีแรกเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้  (หมายเหตุ  มกอช.:  แต่ทั้งนี้ไม่มีเรื่องการเปิดตลาดข้าวของเกาหลี)

            Park Hong So รัฐมนตรีเกษตรเกาหลีระบุ  ข่าวที่ระบุว่ามีการตกลงลับๆที่จะยินยอมให้นำเข้าเนื้อสหรัฐฯจำนวนมหาศาลในอนาคตนั้นไม่เป็นความจริง

             โดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะเริ่มต้นเจรจาเรื่องการนำเข้าเนื้อสหรัฐอีกครั้งในเดือนมิถุนายน  ในทันทีที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศให้สถานภาพ “controlled risk  หรือความเสี่ยงที่ควบคุมได้” กับสหรัฐฯในเดือนมิถุนายน  โดยเห็นว่า การพิจารณามาตรฐานการนำเข้าเนื้อจะตัดสินบนการประเมินความเสี่ยงที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การพิจารณาด้านนโยบาย

อ้างอิงจาก : Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?