TH EN
A A A

บังคลาเทศพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกอีก 31 แห่ง

29 เมษายน 2554   
                เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 บังคลาเทศได้รายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่าพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูง (HPAI) ในประเทศอีก 31 แห่ง การระบาดครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2554 ทางภาคกลางของประเทศ โดยมีสัตว์ปีกตาย 26,532 ตัวจากทั้งหมด 180,420 ตัว ส่วนที่เหลืออีก 153,888 ตัวถูกทำลาย
 
 
 
ที่มา : The Poultry Site (28/04/54)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?