TH EN
A A A

จับตา.. สวีเดนส่งสัญญาณเตรียมระงับการใช้ BPA เคลือบกระป๋อง

26 เมษายน 2554   
                สวีเดนต้องการจะเป็นประเทศแรกที่ระงับการใช้ bisphenol A (BPA) ในสารเคลือบกระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐที่ต้องการจะลดโอกาสในการสัมผัสสารดังกล่าว
 ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทแปรรูปอาหาร และบริษัทบรรจุภัณฑ์ของสวีเดน ซึ่งต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ก่อนปลายปี 54 ในการหาสารอื่นมาทดแทนสาร BPA หรือวางแผนร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบ

               ผู้นำเข้าและผู้ผลิตจะปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้โดยอาจนำเข้าสารทดแทน BPA เพื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด และนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ ยังต้องมีการประเมินผลกระทบเมื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
 
 
ที่มา : Food Production Daily(25/04/54)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?