TH EN
A A A

ไต้หวันพบเชื้อไข้หวัดนก

12 เมษายน 2554   
          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ไต้หวันได้รายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก (H5N2) สายพันธุ์รุนแรงต่ำที่เมือง Chiayi ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศ โดยฟาร์มสัตว์ปีกที่มีการระบาดของเชื้อ H5N2 นี้อยู่ในชุมชน Sikou
          Wong Yo-chu อธิบดีศูนย์ควบคุมโรคสัตว์ไต้หวันกล่าวว่า ได้พบเชื้อนี้ในฟาร์มดังกล่าวระหว่างการตรวจเช็คประจำวัน และขณะนี้ได้ดำเนินการควบคุมและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้ออกมาตรการห้ามการเคลื่อนย้ายไก่พ่อพันธุ์กว่า 5,000 ตัวของฟาร์มนี้เพื่อหยุดการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเฝ้าระวังการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ในฟาร์มใกล้เคียง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?