TH EN
A A A

จีนระงับนำเข้าสัตว์ปีกจากเนเธอร์แลนด์ป้องกันหวัดนก

8 เมษายน 2554   
                เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) ของจีนได้รายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H7N1 ณ เมืองซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ส่งผลให้จีนออกมาตรการระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากเมืองดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2554

               ทั้งนี้ สัตว์ปีกหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ส่งมาทางไปรษณีย์หรือนักท่องเที่ยวนำมาด้วย จะถูกส่งกลับหรือทำลาย และหากผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศในสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะทางเรือ เครื่องบิน หรือรถไฟ ที่จะหยุดหรือส่งผ่านที่จีน จะต้องถูกปิดผนึกมา

 
 
ที่มา : Xinhua
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?