TH EN
A A A

พบโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรไต้หวัน

5 เมษายน 2554   

                เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 องค์การโรคระบาดสัตว์ระบาดระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ไต้หวันว่าพบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในฟาร์มสุกรของเมือง Siaying จังหวัด T’ai-Nan ซึ่งพบสุกรที่คาดว่าจะติดโรค FMD ทั้งหมด 119 ตัว โดย 30 ตัวจากทั้งหมดได้รับยืนยันว่าติดโรคนี้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว

               เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ไต้หวันรายงานว่า พบสุกรเท้าเปื่อย 15 ตัวระหว่างการตรวจประจำวันก่อนนำไปที่ตลาดประมูลของจังหวัด Tainan จึงได้ตรวจสอบย้อนกลับไปที่ฟาร์มดังกล่าว

              ทั้งนี้ได้มีมาตรการความมั่นคงทางชีวภาพในฟาร์มดังกล่าว เช่น ควบคุมการเคลื่อนย้าย ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังฟาร์มสุกรทั้งหมด 62 แห่ง ฟาร์มปศุสัตว์  5 แห่ง และฟาร์มแพะ 2 แห่งในรัศมี 3 กิโลเมตรห่างจากฟาร์มที่ติดโรค FMD

 
 
ที่มา : The Pig Site
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?