TH EN
A A A

จีนไฟแดง benzoyl peroxide และ calcium peroxide ในแป้งทำอาหาร

28 มีนาคม 2554   

                จีนห้ามจำหน่ายและผลิตสารปรุงแต่งอาหาร benzoyl peroxide และ calcium peroxide ที่ใช้ในแป้งทำอาหาร ในขณะที่แป้งทำอาหารและผลิตภัณฑ์แป้งทำอาหารที่มีสารดังกล่าวเป็นส่วนประกอบสามารถวางจำหน่ายได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?