TH EN
A A A

ไต้หวันทำลายสุกรเนื่องจากโรค FMD

28 มีนาคม 2554   
                ไต้หวันได้ทำลายสุกรที่ติดโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) จำนวน 999 ตัวบนเกาะ Penghu และกักกันสุกรเป็นจำนวน 3,000 ตัว การระบาดโรค FMD ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 3 ปีของเกาะ Penghu

                ขณะนี้ ไต้หวันห้ามขนย้ายเนื้อสุกรหรือสุกรมีชีวิตจากในหรือนอกเกาะ Penghuเนื่องจากเกรงว่าโรคดังกล่าวจะแพร่ระบาด ไต้หวันจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์เท้ากีบตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเกิดการระบาดของโรค FMD

                ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันโรคระบาดได้มีการเฝ้าสังเกตการณ์สัตว์ชนิดอื่นๆอย่างใกล้ชิดทั้งบนเกาะ Penghu และที่ไต้หวันแผ่นดินใหญ่
 
 
ที่มา : Pig Progress
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?