TH EN
A A A

อียูดันตรวจสอบอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่น - ไทยตั้งด่านตรวจสอบอาหารญี่ปุ่น

18 มีนาคม 2554   
                สหภาพยุโรปเร่งให้ประเทศสมาชิกตรวจสอบรังสีในอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นในขณะที่นาย Gunther Oettinger รัฐมนตรีด้านพลังงานของสหภาพยุโรปแสดงความคิดเห็นว่าญี่ปุ่นไม่ยังคงไม่สามารถควบคุมวิกฤตินิวเคลียร์ในประเทศได้
                ทั้งนี้ ผู้บริโภคได้เรียกร้องผ่านระบบเตือนภัยด้านความปลอดภัยอาหารฉุกเฉิน ให้รัฐดำเนินมาตรการแจ้งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปว่าไม่ควรฉายรังสีในระดับที่เกินกว่ากำหนดไว้ โดยเน้นไปที่สินค้าปริมาณน้อย โดยให้พิจารณาจากปริมาณการนำเข้าผักและผลไม้ญี่ปุ่นไปสหภาพยุโรปในปี 2553 ที่มีจำนวน 9,000 ตัน และนำเข้าปลาจากญี่ปุ่นเป็นจำนวนเล็กน้อย
                ในขณะที่ไทย องค์การอาหารและยามีการสุ่มตรวจสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนอาหารสดและสินค้าที่นำเข้าจากญี่ปุ่นและประเทศใกล้เคียงเช่น จีนและไต้หวัน ทั้งนี้ตามปกติด่านอาหารและยาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีอาหารสดนำเข้าอยู่ทุกวัน และมีมาตรการสุ่มตรวจหาสารตกค้างอยู่แล้ว ในกรณีของญี่ปุ่น จะมีการนำตัวอย่างสินค้าทุกล็อตที่นำเข้าส่งให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และใช้เวลาให้เร็วที่สุด เบื้องต้นคาดว่าชิ้นละ 3 ชั่วโมง โดยผู้ประกอบการยังไม่สามารถเอาไปจำหน่ายได้ จนกว่าการตรวจจะเสร็จสิ้น แต่จะให้เก็บสินค้าไว้ที่บริษัทเพื่อรอผลตรวจก่อน
                อนึ่งไทยนำเข้าสินค้าสดจากญี่ปุ่นเช่น สตรอเบอร์รี่ เมลลอน ปลาแซลมอน หอยเชลล์ หอยแครงสด ปลาหมึกยักษ์ ปูยักษ์ เป็นต้น โดยมีปริมาณนำเข้าไม่สูงนัก และมีแหล่งจำหน่ายให้กับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทยและภัตตาคารเป็นส่วนใหญ่
 
 
ที่มา : AFP - ไทยรัฐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?