TH EN
A A A

โรงงานสุกรจีนโดนปิดหลายแห่ง หลังพบสาร Ractopine

18 มีนาคม 2554   
                หลังเจ้าหน้าที่จีนตรวจพบสาร Ractopine ในฟาร์มสุกร 16 แห่งของมณฑล Henan นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องระงับการจำหน่ายเนื้อสุกรกว่า 134 ตัน เนื้อสุกรที่เจือปนสาร นี้จะจำหน่ายให้กับตลาดและบริษัท Henan Shuanghui Investment & Development ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเนื้อสุกรรายใหญ่ 
               อนึ่งสาร Ractopine นี้เป็นยาที่ใช้เป็นสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสุกรที่ไม่ติดมัน โดยสารนี้จะทำให้สุกรผลิตกล้ามเนื้อมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้ราคาจำหน่ายที่ดีกว่า
 
ที่มา : Pig Progress
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?