TH EN
A A A

อินเดียห้ามใช้วิธีอดอาหารเพิ่มผลผลิตไข่ในไก่ไข่

16 มีนาคม 2554    4811 ครั้ง
               อินเดียได้บังคับใช้กฎหมายห้ามการใช้วิธีอดอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางไข่ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลายในอินเดีย โดยวิธีการนี้จะเริ่มจากการลดอาหารไก่เพื่อให้ไก่สลัดขนและรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ซึ่งจะกระตุ้นวงจรการผลิตไข่เพิ่มมากขึ้น
              คณะกรรมาธิการสวัสดิภาพสัตว์อินเดีย (AWBI) ประกาศให้ฟาร์มไก่ไข่ทุกแห่งทั่วประเทศหยุดการใช้วิธีอดอาหารไก่เพิ่มประสิทธิภาพของวางไข่ในทันที่ โดย AWBI มีคำสั่งในองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ท้องถิ่นติดตามการใช้กฎหมายนี้เพื่อให้แน่ใจว่าฟาร์มทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายนี้
              อนึ่งฟาร์มไก่จะงดให้อาหารไก่ 14 วัน และอดน้ำ 1-2 วัน เป็นผลให้ไก่รู้สึกทรมานและน้ำหนักลด 35% โดยออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป ได้ห้ามใช้วิธีนี้เรียบร้อยแล้ว และภาคอุตสาหกรรมไข่สหรัฐฯ ได้ออกโปรแกรมการทำฟาร์มซึ่งห้ามใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการวางไข่ด้วยวิธีนี้
 
 
ที่มา : World Poultry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?